وب سایت در حال به روز رسانی است. از شکیبایی شما سپاسگزار هستیم.

منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گروه های کالایی
محــــاســــــبه
قیمت ریالی
LOADING

پر بازدیدترین ویدئو ها

فروشگاه

 • INSERT

  سازنده : Kennametal  
  شماره فنی : LNEQ1250R04 KC994M
  تعداد موجود : 65 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • PCD INSERT

  سازنده : David Richards
  شماره فنی : R590-1105H-PC5-NL DR-PCD
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید 

 • INSERT

  سازنده : SECO TOOLS  
  شماره فنی : APFT1604PDTL-D15T200M
  تعداد موجود : ٩ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فني D45*T24.0*OAL 113
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :RPMM120400 NCM335
  تعداد موجود : ١٠٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : SNMX 1205 ANN GC15 CI-3272
  تعداد موجود : ۶۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Oil filter

  سازنده : Atlas Copco
  شماره فنی : 1614806500
  تعداد موجود: ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • FILTER CLOTH

  سازنده : شرکت آمریکایی
  شماره فنی: SAN 1182
  تعداد موجود : ۱۰۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : CI2856K15IH30050S
  تعداد موجود : 20 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT 1003PDER-SCM ACP 2235
  تعداد موجود : 4 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Air Compressor Oil Filter

  سازنده: Atlas Copco
  شماره فنی : 1614727300
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی :SPAN 1203 EDTR (RH) P30
  تعداد موجود : 550 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :DCMT11T308-HMP NC3020
  تعداد موجود : ۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فني : D36*T20.0XOAL103
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی 16NR 100 ISO GC10F
  تعداد موجود : ۲۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • HSS DRILL

  سازنده : Magafor
  شماره فنی :Drill Dia.3
  تعداد موجود : ۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • T-SLOT CUTTER

  سازنده : URT  
  شماره فنی :D50*T28.0*OAL 124
  تعداد موجود :  ٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی APKT 1003PDTR-GC350M
  تعداد موجود : ١٤ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : SNMM120412RH TT5100
  تعداد موجود :  ٥ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : TNMG 2204 16-HR NC3020
  تعداد موجود : ۱۰۴۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Ceratizit
  شماره فنی : DCXT11T308FN-LMR
  تعداد موجود: ۸ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : SPKN 1203 EDR K15
  تعداد موجود : ۲۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT 1604 PDER -SCM  ACP2235
  تعداد موجود : ۷۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی :16ER 100 ISO GC10F
  تعداد موجود : 10 عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • DREAMER 3D PRINTER

  سازنده : Flashforge
  شماره فنی : 10456
  تعداد موجود  : موجود نیست
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Terminal Block, for serial interface

  سازنده : ABB
  شماره فنی : 3BDM000160R1
  تعداد موجود : ۳ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : APKT1003PDER-TCM P354M
  تعداد موجود : ۸۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : TPKN2204PDTR-EMTT8020
  تعداد موجود :  ١٨ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • Oil Filter kit

  سازنده: Atlas Copco
  شماره فنی : 1630040699
  تعداد موجود : ۱۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :NC3020
  تعداد موجود : ١٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : TPKN 2204 PDR k15
  تعداد موجود : ۱۹ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • END MILL

  سازنده : URT  
  شماره فنی : D12.5XD14.6XL40XL53XOAL140
  تعداد موجود :  ٩ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Taegutec  
  شماره فنی : SPMG060204DGTT7400
  تعداد موجود :  ١٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • SCROLL SAW MULTICUT

  سازنده : Henger
  شماره فنی : 01840000
  تعداد موجود  : موجود نیست .
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :TPKN2204PDSR-SU
  تعداد موجود : ٥٠ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Korloy  
  شماره فنی :VBMT110204-HMP
  تعداد موجود : ۸ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • END MILL

  سازنده : URT  
  شماره فنی : D8.01*FL15*OAL70*SD8.0
  تعداد موجود :  ١٨ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Kennametal  
  شماره فنی : CNMM190612RP
  تعداد موجود : ۵ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • MEAS CHAMBER

  سازنده : ABB
  شماره فنی : ۷۴۶۷۸۹
  تعداد موجود : ۱ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • INSERT

  سازنده : Glendower Cutting Tools
  شماره فنی : CNMA120408K15
  تعداد موجود : ۵ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

 • PCD INSERT

  سازنده : David Richards
  شماره فنی : SPCN 1203 EDR AO DR-PCD
  تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
  قیمت : لطفا با شماره ۴۱۹۹۵ تماس بگیرید

راهنمای قطعات

 • طيف نورسنج برای طیف مرئی

  دستگاه طیف نورسنج، طول موج نور قابل مشاهده را در محدوده طیف های 340 تا 750 نانومتر جذب و سپس آن را منعکس می کند. کاربردها این دستگاه، میزان بازتاب نور، انتقال مواد و جذب سطحی در مواد را اندازه می گی...

  ادامه مطلب
 • کامپیوترهای صنعتی

  کامپیوترهای صنعتی بیشتر برای کنترل فرآیندها و مبادله ی اطلاعات استفاده می شوند. این کامپیوترها از لحاظ عملکرد، قابلیت اطمینان،گزینه های توسعه، سازگاری، استقامت، ماندگاری با دیگر کامپیوترها ...

  ادامه مطلب
 • سوییچ های قطع ارتباط

  سوییچ قطع ارتباط به عنوان یک قابلیت امنیتی درکنترل مدارهای الکتریکی استفاده می شوند. این سوییچ ها از وسیله های الکتریکی در هنگام سرویس کردن و یا بازرسی در برابر سوانح الکتریکی محافظت می کنند. ک...

  ادامه مطلب
 • موتور الکتریکی

  موتورهای الکتریکی دستگاههای الکترومکانیکی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. بیشتر آنها دوار هستند ، انرژی مکانیکی با سرعت چرخش و گشتاور مشخص می شود. با این حال ، مدل ها...

  ادامه مطلب
 • نورد(آسیاب) غلطکی

  آسیاب(نورد) غلتکی دارای دو غلتک استوانه ای که به شکل موازی کنار یکدیگر قرار گرفته اند میباشد که با استفاده از آنها مواد را به انداز دلخواه پودر می کند. کاربردها آسیاب های غلتکی جایگزین سنگ آسیا...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ماشینکاری سی ان سی

  دستگاه فرز کاری از تیغه فرز دوار استفاده می کند تا مواد را از قسمت هایی که ماشینکاری می شوند خارج کند. کاربردها این دستگاه ها در ساخت قطعات فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. فن آوری ها دستگاههای...

  ادامه مطلب
 • ترانسفورماتور ایزولاسیون

  تنها وظیفه ترانسفورماتور ایزولاسیون، ایزوله کردن گالوانیک بین مدارها است. کاربردها: یک ترانسفورماتور ایزولاسیون برای جدا کردن الکتریکی دومدار استفاده می‌شود یا پیکربندی اتصال زمین خنثی را ...

  ادامه مطلب
 • کنترلر موتور

  کنترلر موتور ، موتور و مانیتور را روشن کرده و عملکرد مداوم آن را تنظیم می کند. کاربردها: این دستگاه ها در مکاترونیک برای موقعیت یابی موتور ، در کاربردهای برق صنعتی و در حوزه تهویه مطبوع (HVAC) استف...

  ادامه مطلب
 • رله الکترومکانیکی

  رله الکترومکانیکی یک سوییچ الکتریکی کنترل شده است. زمانی که سیم پیچ دارای انرژی می شود، میدان مغناطیسی ناشی از آن اتصال قابل حرکت را که به صورت گالوانیکی از عناصر کنترلی جداشده اند را حرکت می ده...

  ادامه مطلب
 • گیربکس کاهنده سیاره ای

  گیربکس سیاره ای از چرخ دنده های خورشیدی برای کاهش سرعت استفاده می کند. این دستگاه از یک یا چند چرخ دنده که به دور محوری دوار گردش می کنند ساخته شده است. هر کدام از این چرخ دنده ها به طور همزمان به د...

  ادامه مطلب
 • ترازوهای دیجیتالی

  ترازوهای دیجیتالی نوعی کرنش سنج (استرین گیج ) هستند که با استفاده از ریزپردازنده های کوچکی که درون آن ها تعبیه شده است، تغییرات ناشی از فشار جسم قرار گرفته بر روی خود را اندازه می گیرد. کاربردها ...

  ادامه مطلب
 • جک استاکر

  جک استاکر دارای چنگالهای جلو و پایه محکم و استوار میباشد. این چنگال ها و پایه ها باعث میشوند تا استاکر ها را برای حمل و نقل ، بردن و اوردن پالت ها به انبار قفسه های ذخیره سازی قادر سازد. آنها می تو...

  ادامه مطلب
 • گیربکس کاهنده هم محور

  این گیربکس های کاهنده ی خطی، دارای شافت(محور) های ورودی و خروجی هم محور هستند. در همه ی گیربکس های کاهنده حتی مدل هایی که دارای شافت های ورودی و خروجی عمود(مارپیچی، مخروطی و...) هستند نیز می توان تن...

  ادامه مطلب
 • PHالکترودهای الکتروشیمیایی

  الکترود pH یک میله شیشه ای یا فلزی است که برای اندازه گیری فعالیت یون هیدروژن استفاده می شود. یک الکترود ترکیبی عنصر مرجع را شامل می شود. کاربردها: الکترود شیشه ای برای اندازه گیری pH مواد یا محلو...

  ادامه مطلب
 • چرخ سنباده دیسکی

  چرخ سنباده دیسکی دستگاهی است که با یک دیسک ساینده چرخشی ، سطح مد نظر را سنباده می زند. از چرخ سنباده دیسکی هم میتوان بصورت دستی و قابل حمل استفاده کرد و یا بر روی پایه نصب کرد. کاربردها از چرخ سن...

  ادامه مطلب
 • چرخ سنباده دیسکی

  چرخ سنباده دیسکی دستگاهی است که با یک دیسک ساینده چرخشی ، سطح مد نظر را سنباده می زند. از چرخ سنباده دیسکی هم میتوان بصورت دستی و قابل حمل استفاده کرد و یا بر روی پایه نصب کرد. کاربردها از چرخ سن...

  ادامه مطلب
 • آنالیزگر طیفی

  آنالیزگر طیفی، طیفی از سیگنال الکتریکی را نشان می دهد و اندازه می گیرد. این خانواده از دستگاه ها همچنین شامل تحلیلگران شبکه ارتباطی بی سیم هستند که برای تحلیل طیف بصری مورد استفاده قرار می گیرن...

  ادامه مطلب
 • سنگ شکن متحرک

  سنگ شکن متحرک از همان تکنیک های خرد کردن مدل های سنگ شکن ثابت استفاده می کند و بلوک های سنگی را به قطعات کوچکتر با اندازه دلخواه خرد کند. می توان آن را روی یک تریلی چرخدار سوار کرد یا بر روی نوارها...

  ادامه مطلب
 • سیلندر هیدرولیکی

  سیلندر هیدرولیک از یک پیستون تشکیل شده که در داخل یک لوله توخالی میلغزد و و با فشار مایع حرکت می کند. پیستون یا لوله معمولا ماشین کاری میشود. فناوری ها دستگاه های سیلندر هیدرولیکی دارای دو حالت...

  ادامه مطلب
 • کفش ایمنی

  کفش ایمنی برای محافظت از پا در برابر خطرات الکتریکی، آتش سوزی، خطرات شیمیایی، مکانیکی و غیره طراحی شده است. کاربردها این کفش ها توسط آتش نشانان و بخصوص در صنعت ساخت و ساز، صنایع مواد غذایی ، مت...

  ادامه مطلب
 • نورد غلتکی

  نورد غلتکی برای خرد کردن مواد به اندازه های دلخواه، از یک جفت غلتک استوانه ای موازی استفاده می کند. کاربردها آسیاب ها یا نورد غلتکی در صنایع غذایی با سنگ های آسیاب چرخان جایگزین می شوند. این آسی...

  ادامه مطلب
 • جداکننده های مغناطیسی

  جداساز مغناطیسی از الکترو مغناطیس برای حذف عناصر آهنی یا پارامغناطیسی از جریان مواد عبوری از آن استفاده می‌کند. کاربردها از این دستگاه ها برای حذف آلاینده های فلزی از جریان فرآیند استفاده می ...

  ادامه مطلب
 • سختی سنج راکول

  سختی سنج راکول، برای سنجش میزان سختی از آزمایش تو رفتگی استفاده می کند . در این آزمایش سختی سنج به طور ثابت، با کمترین مقدار، نیرو بر سطح نمونه فشار وارد میکند سپس با به تدریج کم کردن نیرو، آن را ...

  ادامه مطلب
 • نوارچسب

  نوارچسب، نواری طولانی و پارچه ای است که سطح آن توسط چسب پوشیده شده و به راحتی از حلقه خود جدا می شود. از نوار چسب ها برای چسباندن دو شی به هم و یا به عنوان پوشش حفاظتی استفاده می شود. کاربردها از ن...

  ادامه مطلب
 • دستگاه کارترجی جمع اوری گرد و خاک

  دستگاه کارترجی جمع اوری گرد و خاک برای تصفیه هوای غبار الود طراحی شده اند. کارتریج حاوی یک فیلتر چین خورده است که به شکل و طرح ستاره خمیده شده است. چین خوردگی ها مساحت سطح صافی فیلتر را افزایش می ...

  ادامه مطلب
 • ترازوهای دقیق

  ترازوهای دقیق برای اجرای وظایف روزانه در محیط آزمایشگاهی طراحی شده اند. آن ها دارای ویژگی های هستند از جمله؛ زمان پاسخگویی سریع، عملیات آسان و لوازم جانبی کاربردی که باعث ساده سازی و تسهیل در ا...

  ادامه مطلب
 • پرس هیدرولیک

  پرس هیدرولیک برای اعمال فشار بر مواد جهت تغییر شکل آن ها ، معمولا از سیالهایی همانند روغن استفاده می کند. کاربردها چنین پرسهایی معمولاً در عملیات ریخته گری، قالب گیری و پانچ استفاده می شوند. ف...

  ادامه مطلب
 • کامپیوترهای تک بردی

  کامپیوتر تک بردی، مداری چاپی است که مانند یک کامپیوتر کامل دارای، سی پی یو(CPU)، رم، فلش مموری، اترنت، ورودی و خروجی و سایر ویژگی های یک کامپیوتر کاربردی است. بر خلاف کامپیوترهای معمولی، در این کا...

  ادامه مطلب
 • کارت های رابط

  کارت های رابط کارت های رایانه ای است که به صورت داخلی ، در گذرگاه های (bus) مادربرد (PCI ، ISA و غیره) یا گذرگاه جانبی مانند USB تعبیه شده است. آنها می توانند عملکردهای موجود (بخصوص ارتباطات و شبکه) را گست...

  ادامه مطلب
 • شاخص های دیجیتال

  شاخص دیجیتال(اندیکاتور) داده های عددی را که معمولاً از اندازه گیری های خود است، نمایش می دهد. این برنامه قابل برنامه ریزی و همگانی یا طراحی شده برای نوع خاصی از اندازه گیری است. کاربردها: این دس...

  ادامه مطلب
 • نرم افزار شبیه سازی

  نرم افزار شبیه سازی یک برنامه کامپیوتری است که برای پیش بینی خروجی های پروژه های طراحی شده، ایجاد شده است. محدوده ی این نرم افزارها از رفتار یک شی تا هر سیستم سازماندهی شده صرف نظر از دامنه را در ...

  ادامه مطلب
 • روانکاری جامع

  از روغن چند منظوره می توان در موقعیتهای مختلف استفاده کرد. هنگامی که بین دو سطح در حال حرکت در مقابل یکدیگر قرار میگیرد ،باعث کاهش سایش و کاهش اصطکاک می شود. همچنین از آن برای محافظت در برابر گرد ...

  ادامه مطلب
 • بلوک های ترمینال

  بلوک های ترمینالی باعث ایجاد نوعی اتصال بین دو رسانای الکتریکی می شوند. این وسیله رسانای الکتریکی ساده ای است که با استفاده از ترمینالی پیچی و یا محفظه ای .فنری اتصالی ایمن را ایجاد می کند. در حق...

  ادامه مطلب
 • دستگاه شات بلاست

  دستگاه شات بلاست در یک مدار بسته برای تصفیه سطحی محصولات فلزی چدن یا فولاد استفاده می شود. این ذرات کوچک و ساینده از اشکال مختلف را با سرعت بالا در برابر یک محصول فلزی برای تمیز کردن یا داشتن ویژ...

  ادامه مطلب
 • سیلندر هیدرولیکی

  سیلندر هیدرولیک از یک پیستون تشکیل شده که در داخل یک لوله توخالی میلغزد و و با فشار مایع حرکت می کند. پیستون یا لوله معمولا ماشین کاری میشود. فناوری ها دستگاه های سیلندر هیدرولیکی دارای دو حالت...

  ادامه مطلب
 • دستگاه حکاکی لیزری

  دستگاه حکاکی لیزری و علامتگذاری لیزر به فرآیند استفاده از پرتوهای لیزر برای حکاکی یا علامت گذاری بر روی اشیا اشاره دارد. در این فرآیند دستگاه، انرژی پرتو را در یک نقطه مشخص بر روی شی متناظر با ن...

  ادامه مطلب
 • سنسورهای مجاورتی

  سنسورهای مجاورتی توانایی این را دارند که وجود شی یا شخص را در دامنه ی عملیاتی خود تشخیص دهند. کاربردها درصنایع رباتیک، خطوط تولید، ساخت سیستم های نقاله، ماشین ابزار، صنایع پردازش و حمل و نقل، ...

  ادامه مطلب
 • مدارشکن

  مدار شکن وسیله محافظت الکتریکی است که در صورت اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه و یا نقص ایزوله ، نیروی برق کابل الکتریکی را قطع می‌کند. کاربردها: مدارشکن جهت محافظت از مدارها و ماشین‌ های الکتریکی در ...

  ادامه مطلب
 • فن سانتریفیوژ

  فن های سانتریفیوژ ، شکل های مارپیچی دارند، توربین آن ها هوا را با یک نیروی گریز از مرکز جابه جا می کند. ورودی مکش در قسمت محور واقع شده است و جریان خروجی به صورت شعاعی خواهد بود. از این دستگاه ها د...

  ادامه مطلب
 • اره های مدور

  از جمله اجزای مهم اره های مدور می توان به دیسک برش موجود در این اره ها که توسط یک موتور به شافت ( محور ) محرک وصل شده، اشاره کرد. این اره ها می توانند ثابت و یا قابل جابه جایی باشند. کاربردها از ای...

  ادامه مطلب
 • کوره القایی

  کوره القایی یک دستگاه و ماشین الکتریکی است که برای ذوب کردن فلزات استفاده می شود و این گرما به واسطه القا کردن تولید می شود. القای الکترومغناطیس یک گرمای غیرتماسی از مواد رسانا را ارائه می دهد. ا...

  ادامه مطلب
 • تسمه های دندانه ای

  تسمه تایم دارای دندانه هایی است که از لغزش جلوگیری می کند. این کار باعث می شود که حرکت بدون اینکه سرعت تغییری کند به صورت زنجیره یا دنده انتقال یابد. تسمه سطح در مقابل این تسمه ها قرار دارند و می ت...

  ادامه مطلب
 • ترازوهای آزمایشگاهی

  ترازوهای آزمایشگاهی برای محیط آزمایشگاهی طراحی شده اند. آنها دارای ویژگی هایی مثل درصد وزن، شمارش، وزن مخصوص  و مجموع آنها هستند که معمولا در آزمایشگاه ها درخواست می شود. کاربردها ترازوهای آز...

  ادامه مطلب
 • سنسورهای جریان

  سنسور جریان یک مبدل است که برای اندازه گیری جریان الکتریکی، معمولا به شکل یک حلقه استفاده می شود. مثال هایی از سنسور جریان شامل کلمپ آمپرمترها می باشد که توسط متخصصین برق استفاده می شود و به شکل ...

  ادامه مطلب
 • اتوکلاوهای آزمایشگاهی

  اتوکلاو آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای استفاده همزمان از گرما و فشار زیاد برای مواد خاص جهت استریل کردن مواد استفاده می شود. این کار اغلب با بخار بیش از حد انجام می شود. کاربرد...

  ادامه مطلب
 • لامپ SMD

  لامپ SMD (دستگاه نصب سطحی) یک دیود نوری کوچک است که از طریق ته نشینی ایجاد می شود. کوچک سازی، فضای خیلی زیاد و قابل توجهی را ذخیره می کند و باعث می شود که چند عدد لامپ ال ای دی در یک خانه (مکان) یکسان ق...

  ادامه مطلب
 • جعبه های تقسیم

  در صنعت از جعبه های تقسیم برای اتصال کابل هایی که در برگیرنده ی نقطه ی اتصال هستند استفاده می کنند. این جعبه ها معمولا از بر روی دیوار نصب هستند و باعث حفظ وسایل الکتریکی از خطرات خارجی می شوند. ج...

  ادامه مطلب
 • محفظه های آزمایش

  برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مختلف، ازاتاقک ها یا محفظه های آزمایش استفاده می کنند. از جمله این بررسی ها می توان به واکنش ماده در اثر فشار فیزیکی و یا هنگام مواجه با یک ماده شیمیایی دیگر...

  ادامه مطلب
 • پرده نوری

  پرده نوری از یک صفحه نمایش غیرقابل رویت از نور مادون قرمز استفاده می کند تا با نظارت بر مناطق قابل دسترسی بر محیط های عملیاتی و محدود بتواند از پرسنل و دستگاه ها در برابر صدمات محافظت کند. قطع یک ...

  ادامه مطلب
 • صفحه کلیدهای ضدضربه

  صفحه کلیدی که قابلیت دستکاری ندارد محکم است و اغلب برای استفاده داخلی و خارجی از جنس فلز یا ضدآب ساخته شده است. کاربردها این دستگاه ها را درجایی که ریسک و خطر احتمالی وجود دارد نصب می کنند مخصوص...

  ادامه مطلب
 • پایه های ضد ارتعاش

  پایه های ضد ارتعاش، لرزش های تولید شده توسط ماشین یا قطعه ای که پشتیبانی می کند و همچنین لرزش هایی که توسط محیط ایجاد می شوند را جذب می کند. کاربرد این دستگاه ها در صنعت استفاده می شوند تا به صور...

  ادامه مطلب
 • کوپلینگ سخت

  کوپلینگ، ساز و کار انتقال نیرو(سرعت یا نیروی گشتاور) بین دو شافت(محور) محرک و شافت تحریک شونده است. از آنجایی که کوپلینگ سخت نمی تواند میزان اختلاف تراز را برطرف کند از آن تنها در صورتی که تراز در ...

  ادامه مطلب
 • فلیتر هیدرولیکی

  فیلترهای هیدرولیک ، سیالی که در درون سیستم هیدرولیک قرار دارد را تصفیه می کند. آن‌ ها از اجزای ذرات فلزی, رطوبت و دیگر آلاینده‌ها محافظت می‌کنند. کاربردها تقریبا تمامی سیستم های هیدرولیک حاو...

  ادامه مطلب
 • طیف سنج های نوری

  طیف سنج شدت نور را به عنوان تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. طیف سنج نور مرئی این اندازه گیری ها را در بخش مرئی طیف (740-4040 نانومتر) انجام می دهد. کاربردها: طیف سنج میزان انعکاس نور ، انتقال یا ج...

  ادامه مطلب
 • میز بالابر با مکانیزم قیچی

  میز بالابر با مکانیزم قیچی میزی است که برای بالا بردن یا پایین آوردن بارهای سنگین استفاده می شود. بعضی از مدل ها چرخ هایی دارند که برای راحت تر کردن حرکت استفاده می شود. کاربردها این دستگاه ها ب...

  ادامه مطلب
 • یونیون های دوار

  یونیون های دوار، کاپلینگ هایی خودکار و مستقل هستند که از نشت سیال های در حال انتقال(بخار، آب، هوا و روغن) به قسمت های انتهایی ماشین دوار جلوگیری می کنند. وجود چندین کانال و پورت باعث توانایی آن ه...

  ادامه مطلب
 • جک پالت

  از جک پالت (پالت تراک)برای بلند کردن و حمل پالت (پر یا خالی) از یک منطقه به منطقه دیگر در اماکن صنعتی استفاده می شود. چنگالهایی که توسط دو چرخ جلو نگه داشته می شوند برای بلند کردن پالت به صورت هیدرو...

  ادامه مطلب
 • جگ پالت برقی

  از جگ پالت برقی برای بلند کردن و حمل پالت استفاده می شود. جابجایی و حرکت و کار چنگال توسط باتری سنگین آسان می شود و امکان حمل بارهای سنگین را فراهم می آورد. چنگال پالت ها را بالا می برد؛ فرمان و سر...

  ادامه مطلب
 • ( فانکشن ژنراتور ( مولد تابع

  دستگاهی است که در تست و اندازه گیری تجهیزات الکترونیکی یافت می شود. رابط کاربری آن به صورتی است که کاربر می تواند مقادیر و پارامترهای مورد نظر خود را برای سیگنال خروجی تعریف کند. می تواند چندین خ...

  ادامه مطلب
 • شلنگ جمع کن

  این دستگاه با جمع کردن شلنگ در درون یک بشکه و فشرده کردن آن این امکان را فراهم می کند که هر اندازه از طول شلنگ که مورد نیاز است خارج شود. کاربردها شلنگ جمع کن ها مانع حرکت شلنگ های هوای فشرده در ه...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور دیزلی

  دستگاه ژنراتور دیزلی شامل یک موتور دیزلی است که آلترناتور راهدایت می‌کند تا الکتریسیته تولید کند. دستگاه ژنراتور دیزلی بصورت ثابت یا قابل حمل هستند. مدل‌های مختلف آن از چندین کیلوگرم تا چندی...

  ادامه مطلب
 • گیره ی سه نظام

  گیره ی سه نظام از رایج ترین سه نظام های ماشین تراش برای نگه داری قطعات چرخان هستند. این نوع از سه نظام ها می توانند به صورت دستی یا با نیروی برق راه اندازی شوند. همچنین می توانند بر روی جداول شاخصد...

  ادامه مطلب
 • لباس ضد آب

  لباس ضد آب برای محافظت شخص در برابر باران و آب و هوای طوفانی طراحی شده است. کاربردها بیشترین کاربرد چنین لباس هایی شامل فعالیت و کار کردن در فضای باز تحت تاثیر شرایط جوی نامساعد آب و هوایی است. ...

  ادامه مطلب
 • واحد قدرت هیدرولیک

  واحد قدرت هیدرولیک ، توان هیدرولیکی یک یا چند ابزار یا دستگاه را تولید ، کنترل و تامین میکند و مهمترین عنصر کنترل سیستم است. کاربردها این دستگاه ها به طور گسترده ای در شرایطی استفاده می شوند که ...

  ادامه مطلب
 • اسکنر لیزری

  اصطلاح اسکنر لیزری در صنعت می تواند برای نشان دادن دو نوع محصول استفاده شود. اسکنرهای لیزری می توانند خواننده‌های بارکد را که از لیزر برای خواندن بارکد در تدارکات وکاربردهای تجاری و بازرگانی ا...

  ادامه مطلب
 • فشرده ساز ضایعات

  هدف از طراحی این دستگاه فشرده سازی و کاهش حجم پسماندهای مختلف است. کاربردها از جمله کاربردهای چنین دستگاه هایی می توان به بکارگیری آن ها در کامیون های حمل زباله و یا به عنوان یکی از تاسیسات مور...

  ادامه مطلب
 • شیر قطع کننده

  شیر قطع کننده در صورت بروز نشت یا خرابی شیرها یا عناصر دیگر در سیستم انتقال سیال ، یک ویژگی ایمنی عالی بشمار می آید. کاربردها این شیر ها امکان جداسازی موقت بخشی از یک شبکه سیال را دارند. کاربرده...

  ادامه مطلب
 • کارت های رابط

  کارت های رابط، نوعی کارت های کامپیوتری هستند که بر روی مادربرد(PCI، ICA و...) و یا بر روی باس های جانبی کامپیوتر مانند یو اس بی ها نصب می شوند. آن ها می توانند عملکردهای کامپیوتر( به خصوص در ارتباطات و ...

  ادامه مطلب
 • دوربین های CMOS

  دوربین CMOS حاوی یک سنسور نیمه هادی فلز اکسید مکمل است. کاربردها سرعت بالای سنسور CMOS در جمع آوری داده باعث شده که از این سنسور در دوربین های علمی با سرعت بالا استفاده شود (در هر ثانیه بیشتر از 1000 ت...

  ادامه مطلب
 • دوربین های مادون قرمز

  دوربین مادون قرمز، دوربینی است که به طول موج های مادون قرمز حساس است. کاربردها کاربردهای دوربین مادون قرمز بی شمارند. از این دوربین ها در دوربین های مدار بسته دید- شب استفاده می شود. از این دورب...

  ادامه مطلب
 • حلقه لغزشی ) اسلیپ رینگ)

  حلقه های لغزشی با حفظ کردن اتصال الکتریکی بین قسمت ثابت(استاتور) و قسمت چرخشی(روتور) جریانی مداوم برای چرخش های چندگانه فراهم می کنند. در این نوع عملکرد، اتصال ساده کابل ها نقشی ندارد. کاربردها ...

  ادامه مطلب
 • رله های کنترلی

  رله های فرمان یا رله های ناظر برای کنترل و گزارش مقادیری که از پارامترهای از پیش تعیین شده فراتر رفته اند، استفاده میشوند. کاربردها از چنین دستگاه هایی برای نظارت بر پارامترهای الکتریکی مانند ...

  ادامه مطلب
 • منبع تغدیه حالت سوییچ

  منبع تغذیه حالت سوئیچ ، که به عنوان منبع تغذیه سوئیچینگ یا SMPS نیز شناخته می شود ، نوع غیر خطی از منبع تغذیه است. برای یک خروجی معین بسیار کوچکتر و فشرده تر از منبع تغذیه خطی است. کاربردها: منبع تغ...

  ادامه مطلب
 • اره های مدور

  از جمله اجزای مهم اره های مدور می توان به دیسک برش موجود در این اره ها که توسط یک موتور به شافت ( محور ) محرک وصل شده، اشاره کرد. این اره ها می توانند ثابت و یا قابل جابه جایی باشند. کاربردها از ای...

  ادامه مطلب
 • غبار گیر

  دستگاه غبارگیر برای تصفیه جریان هوا یا گاز مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی و حرفه ای طراحی شده است. غبارگیر گرد وغبار و سایر آلاینده ها را از هوای اگزوز خارج می کند. کاربردها این ماشین ها دارای ...

  ادامه مطلب
 • هواکش محوری

  هواکش محوری یا مارپیچی تیغه هایی دارد که به دور یک محور می چرخد و این محور با جریان هوایی که تولید می کند موازی است. خانه مربعی یا دایره ای این پنکه می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. کاربردها است...

  ادامه مطلب
 • منبع تغذیه

  منبع تغذیه یک سیستم مستقل یا زیر مجموعه سیستم است که انرژی الکتریکی مورد نیاز برای عملکرد دستگاه را تأمین می کند. منبع اصلی انرژی معمولاً توسط یک شبکه برق (مستقیم ، متناوب ، تک فاز یا سه فاز) تام...

  ادامه مطلب
 • سوئیچ دوار

  سوئیچ دوار یک کنترل دستی با چند موقعیت است. می تواند جریان الکتریکی را به صورت مستقیم خاموش و روشن کند. چیدمان مکانیکی داخلی و پیکربندی سیم کشی اش می تواند پیچیدگی ترکیبات عملیاتی اش را تعریف کن...

  ادامه مطلب
 • نورد(آسیاب) غلطکی

  آسیاب(نورد) غلتکی دارای دو غلتک استوانه ای که به شکل موازی کنار یکدیگر قرار گرفته اند میباشد که با استفاده از آنها مواد را به انداز دلخواه پودر می کند. کاربردها آسیاب های غلتکی جایگزین سنگ آسیا...

  ادامه مطلب
 • دستگاه توزیع کننده دز

  دستگاه توزیع کننده مجموعه ای از مقادیر مایع، جامد یا گاز را به روش تکراری تحویل می دهد. کاربردها از این دستگاه ها در هر بخشی از صنعت و در تمامی آزمایشگاه ها استفاده می شود، از صنایع کشاورزی و صن...

  ادامه مطلب
 • گلند کابل

  گلند کابل ها امکان عبور مستقیم کابل ها به درون قطعات الکتریکی را فراهم می کنند. آن ها برای حفاظت از کابل هایی که در معرض کرنش، لرزش، خم شدگی، گرد و غبار، رطوبت، دمای شدید، اختلاف فشار و تداخل های ...

  ادامه مطلب
 • راه انداز) محرک خطی)

  محرک خطی ، حرکت خطی را ایجاد می کند. کاربردها در صورت نياز به نيروي زياد از مدل هاي هيدروليك استفاده مي شود ، در حالي كه نسخه هاي پنوماتيك پاسخ سريع را ارائه مي دهند. محرک های پیزوالکتریک برای حر...

  ادامه مطلب
 • اسپیندل موتور

  اسپیندل موتور یک محور چرخان است که در ماشین آلاتی که قطعات برش را در خودشان نگه داری میکنند، یافت می شوند. اسپیندل موتور، قطعه و ماشین آلات برش یا تراش کاری را براساس نوع فعالیتش می گرداند. کارب...

  ادامه مطلب
 • رله حفاظتی

  رله ی محافظتی با قطع عملکرد ماشین آن را از خطرات احتمالی حفظ می کنند. کاربردها این دستگاه ها عملکرد ماشین ها و سایر دستگاه های تاسیساتی را با اندازه گیری میزان جریان، ولتاژ و تغییرات فازی بررسی...

  ادامه مطلب
 • تسمه نقاله

  تسمه نقاله مواد را بر روی حلقه ‌ای از مواد منتقل می کند که بوسیله دو یا چند قرقره حمل می شوند. این حلقه ممکن است از فلز، پلاستیک، لاستیک یا ماده دیگری ساخته شده باشد. این تسمه ها به دلیل شکل ساده...

  ادامه مطلب
 • الکترودهای الکتروشیمیایی

  الکترود معمولاً وسیله ای برای اندازه گیری پارامترهای الکتروشیمیایی مانند pH ، پتانسیل کاهشی یا غلظت یونی است. انواع دیگر شامل آنهایی است که در جوشکاری قوسی الکتریکی ، لحیم کاری یا اتصال به زمین ...

  ادامه مطلب
 • اتوکلاوهای آزمایشگاهی

  اتوکلاو آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای استفاده همزمان از گرما و فشار زیاد برای مواد خاص جهت استریل کردن مواد استفاده می شود. این کار اغلب با بخار بیش از حد زیاد انجام می شود. ک...

  ادامه مطلب
 • دستگاه استخراج دود

  دستگاه استخراج دود هوای مضر تولید شده توسط یک فرآیند خاص را از بین می برد و آن را دفع می کند ، و مانع از تنفس کارگران از مواد خطرناک می‌شود. کاربردها این دستگاه ها در محل کار در طول جوشکاری ، چسب ...

  ادامه مطلب
 • مانیتورهای ال سی دی

  این مانیتورهای ال سی دی دارای صفحه ای مسطح هستند که با استفاده از تکنولوژی کریستال مایع ساخته شده است. مانیتورهای ال سی دی به نوعی جایگزین مانیتورهای سی آر تی ( پرتو کاتدی ) شده اند تا بتوانند اطل...

  ادامه مطلب
 • دوربین های مدار بسته

  دوربین مدار بسته نوعی از دوربین است که برای نظارت بر سایت ها و محل های صنعتی استفاده می شود. کاربرد کاربردهای دوربین مدار بسته بیشتر نظارت بر محل در برابر تخریب و سرقت است، اما به طور کلی، نصب ص...

  ادامه مطلب
 • دستگاه(نشان گذاری) حکاکی

  این دستگاه علائمی ماندگار و ثابت را بر روی سطح محصول ایجاد می کنند. کاربردها این دستگاه ها آرم ها، اطلاعات شناسایی و ردیابی را بر روی قطعات مکانیکی، مواد صنعتی، مواد دارویی و بسته بندی ها حک و ی...

  ادامه مطلب
 • مبدل گرما

  مبدل گرما، گرمای ذخیره شده را از یک مایع به مایع دیگر بدون اینکه آن ها را با هم مخلوط کند، انتقال می دهد. تبادل براساس تفاوت دمایی ایجاد می شود، گرما از طریق موادی که مایعات را از هم جدا می کند، عب...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور

  دستگاه‌های ژنراتور زیر مجموعه سیستم‌های قدرت میباشندکه برق آماده به کار، پشتیبانی و اضطراری را برای سیستم‌هایی که از شبکه برق خارج هستند تامین می‌کنند. کاربردها: دستگاه‌های ژنراتور در سی...

  ادامه مطلب
 • شیر (برقی ) سلونوئیدی

  شیر برقی به صورت مکانیکی یک سیستم گردش سیال را از طریق یک محرک الکتریکی باز و بسته می کند. این دو عنصر عبارتند از: سلونوئید و شیر . سلونوئید انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند ، که به ...

  ادامه مطلب
 • لودسل ها

  لودسل(حسگر نیرو) نوعی مبدل است که توانایی این را دارد نیرو را در موقعیت های مختلف اندازه گیری و سپس به امواج الکتریکی تبدیل کند. کاربردها صنعت رباتیک، ماشین سازی و هوانوردی از جمله صنایعی هستند...

  ادامه مطلب
 • مبدل حرارتی صفحه ای

  مبدل حرارتی صفحه ای ، گرمای ذخیره شده در یک مایع را به مایع دیگر انتقال می دهد بدون اینکه مایعات را با هم مخلوط کند. کاربردها از این دستگاه در فرآیندهای صنعتی مختلفی برای گرم یا خنک کردن مایع اس...

  ادامه مطلب
 • موتور گیربکس سیاره ای

  موتور گیربکس سیاره ای این امکان را فراهم میسازد که یک موتور را با چرخ دنده های سیاره ای ( خورشیدی ) در پکیج های از پیش مونتاژ شده و آماده استفاده قرار می دهد. این موتور ها نسبت های قابل توجه کاهش و ...

  ادامه مطلب
 • دستگاه ژنراتور ( مولد تابع )

  دستگاه‌های ژنراتور (مولد تابع)در سیستم‌های قدرت قرار دارند که برق آماده به کار، پشتیبانی و اضطراری را برای سیستم‌هایی که از شبکه برق خارج هستند تامین می‌کنند. کاربردها: دستگاه‌های ژنراتور ...

  ادامه مطلب
 • جک پالت دستی

  از جک پالت دستی برای بلند کردن و حمل دستی پالت استفاده می شود. تراک ها در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و برای عملکرد مناسب به یک سطح صاف نیاز دارند. چنگال ها که از چرخ های جلو پشتیبا...

  ادامه مطلب
 • فیدر حجمی

  از فیدر حجمی برای اندازه گیری مواد مختلف بواسطه حجم آنها استفاده می شود. کاربردها از این دستگاه ها اغلب برای توزیع مایعات استفاده می شود، همچنین با استفاده از این دستگاه ها می توان جریان مواد ...

  ادامه مطلب

کالاهای پر بازدید

کالاهای تحویل فوری

نمایشگاه های صنعتی

 عضویت ورود   ENGLISH


اگر مجموعه شما جزو صنایع مادر و معظم در فیلد پالایشگاه ، پتروشیمی ، حفاری ، نیروگاه ، معادن و فلزات ، خودروسازی ، تولید مواد غذایی و.... می باشد لطفا درخواست خود را بر روی سربرگ به فاکس 88206264 و یا ایمیل enquiry@iranindustryexpo.com بنام شرکت مهندسی و بازرگانی مشگاد ارسال فرمایید.
اگر مجموعه شما جزو بنگاه های متوسط و کوچک در فیلد تولید ، بازرگانی ، مشاوره ، پیمانکاری ، دانشگاه ، پژوهشگاه ، توزیع ، فروشگاهی وکارگاهی می باشد ، پس از عضویت و با پرداخت هزینه ( به ازای هر درخواست معادل 50 یورو ) از خدمات زیر برخوردار خواهید شد :
 • پاسخ به پرسش های فنی و دریافت مشاوره از سازنده ، دریافت کاتالوگ و اطلاعات تکمیلی
 • دريافت پرفورما از شرکت سازنده
 • اطلاع از زمان تحويل و قيمت خالص كالا
 • اطلاع از هزينه هاي حمل و ترخيص و کارمزد تا تحويل كالا به انبار شما در هر نقطه از كشور
 • دریافت پیش فاکتوررسمی ( ارزی و یا ریالی ) به روش کارمزدی
*صدور پیش فاکتور رسمی فقط به نام شرکتهای ثبت شده که دارای کد بازرگانی معتبر باشند انجام پذیر است. در صورتیکه در حین مکاتبه با شرکت سازنده مشخص شود که دارای نماینده انحصاری و یا شعبه در ایران بوده و یا به به هر دلیل شرکت سازنده از فروش کالا به بازار ایران استنکاف نماید ارایه این سرویس متوقف و وجه دریافتی به حساب کاربر عودت می شود

ادامه